Akademisk Arkitektforening

Legater uddelt til studerende i Aarhus og KøbenhavnArkitektforeningen uddeler hvert år et legat på 15.000 kr. til bachelorstuderende på Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Bachelorlegatet gives til en studerende, som gennem sit studie har udvist en særlig evne eller engagement i forhold til proces, samarbejde eller en særlig bred anvendelse af sit kreative talent. 

Ida Gundhild Skovbjerg (foto øverst) fra arkitektskolen Aarhus fik tildelt legatet med motiveringen: 
”Ida er en fagligt dygtig og socialt engageret studerende der, udover altid at levere undersøgende arbejde der insisterer på at udfolde og udfordre de arkitektoniske kerneområder form, rum og stof, altid har overskud til at være et plus for den studieenhed hun er tilknyttet samt hjælpe trængende medstuderende. På den vis er Ida en inspiration og et eksempel til efterfølgelse for de medstuderende hun omgås i det daglige. ”


 

Troels Bækby Skov-Carlsen, KADK, modtog legatet for bachelorprojektet En Billedskole.
I motiveringen hedder det bl.a. at "Troels viser et stort fagligt overskud og beherskelse af fagets mange værktøjer og virkemidler. Han er en studerende, der ”uddeler” af sit talent – hans grafiske og tegningsmæssige evner er til stor inspiration for hele holdet, ligesom han bidrager det sociale studiemiljø".

Om Bachelorlegatet

Akademisk Arkitektforening uddeler et legat til en studerende, der bliver bachelor fra hhv. Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus. Den studerende skal have udmærket sig ved sine samarbejdsevner, procesfaciliteringsevner og ved udnyttelsen af sit kreative talent i mange sammenhænge. 

Legatet er på 15.000,- kr. på hver skole plus et studentermedlemskab af Arkitekt-foreningen frem til afgang (max 5 år). 

Legatet skal anvendes til videreuddannelse eller studierejse. Legatmodtageren for-pligter sig ved modtagelsen af legatet til at aflevere en skriftlig rapport (max. 2 si-der) om hvordan legatet er blevet forbrugt. Rapporten skal sendes til Akademisk Arkitektforening senest 1 år efter uddeling af legatet. Akademisk Arkitektforening kan benytte rapporten som baggrund for artikler i Arkitekten, i nyhedsbrevet eller på egen hjemmeside. 

Modtageren udvælges af en jury bestående af lederen af Arkitektforeningen-København hhv. Arkitektforeningen-Østjylland samt rektor på hhv. Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus, der vælger mellem de projekter, som er indstillet af institutlederne. Institutterne/afdelingerne opfordres således til at indstille en studerende fra hvert institut/afdeling til bedømmelse.

Legatet kan ikke søges.

Fotos: Gert Skærlund Andersen og Stenberg Photography 

Kommentarer