Akademisk Arkitektforening

Mennesker i centrum – regeringens nye arkitekturpolitik”Jeg kan slet ikke få armene ned”, sagde direktør Jane Sandberg i Politiken i anledning af offentliggørelsen af regeringens nye arkitekturpolitik. Og Arkitektforeningen har meget at være stolte af og glade for på arkitekter og arkitekturens vegne.


Arkitektur som metode i folkeskolen, øget fokus på vigtigheden af kommunale arkitekturpolitikken og mere lempelige udbudsregler. Det er blot nogle af de elementer, som Arkitektforeningen har kæmpet for at få med i ”Mennesker i centrum”. Arkitektforeningen har i tæt dialog med Kulturministeriet sat markante aftryk på regeringens nye arkitekturpolitik, og vi er langt hen af vejen tilfredse med resultatet.

Et stort skridt i den rigtige retning
Til dagbladet Politiken roser Jane Sandberg regeringen for processen op mod lanceringen og synes, at arkitekturpolitikken er et stort skridt i den rigtige retning:
”Den forståelse af arkitekturen, som politikken lægger til grund, går ikke på enkeltværker, men på større systemer. Arkitektur er her en metode, som børn skal undervises i. Det skal ikke være et enkeltstående kulturfag på skemaet, men noget, der anvendes og tages op i mange fag, naturfag, matematik og samfundsfag.

Når min drenge har svært ved matematik, er det en god måde at bruge bygninger som anskuelse. »Der er ophobet en stor viden i arkitekturen, som vi skal blive bedre til at forstå og blive bedre til at eksportere. Vi kan alle blive enige om, at det er rarere at være på en god skole, men nu får vi også redskaber til at dokumentere, at man lærer bedre, og at det derfor bedre kan betale sig at bygge godt,” siger Jane Sandberg.

Flerministerielt samarbejde
Det er kulturminister Marianne Jelved, der er ankerkvinde på regeringens kulturpolitik, men minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og miljøminister Kirsten Brosbøl var også med til præsentationen og initiativer under deres respektive ministerier er oplistet i ”Mennesker i centrum”.

Det er et vigtigt signal, at flere af regeringens ministre tager ejerskab til politikken, men i arkitektforeningen er vi bekymrede for, hvor vidt det konkrete arbejde med at udmønte de politiske initiativer under de forskellige ressortområder stadig vil foregå som silotænkning.

”Det tværpolitiske samarbejde bliver derfor arkitekturpolitikkens helt store test, men hvis det lykkedes, er vi med den nye arkitekturpolitik kommet et skridt nærmere visionen om en levende arkitektur, der både binder Danmark demokratisk sammen og samtidig sikrer os en større bid af det internationale marked for kreative erhverv. Det kræver politisk vilje og bevågenhed på et embedsværk, som desværre ofte tænker i snævre ressortområder,” siger direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg.

Arkitekturpolitikkens fire søjler
1.    Børn, unge og voksne får bedre mulighed for at møde arkitekturen med en række nye undervisnings- og formidlingstilbud, der er tilpasset nye medier og platforme, og som kobles til Fælles Mål og folkeskolereformen.

2.    Kommunerne tilbydes en række faciliteter og rådgivning til at udvikle deres egne, lokale arkitekturpolitikker. Der lægges vægt på, hvordan en arkitekturpolitik i kommunerne kan bidrage til at håndtere de udfordringer, som kommunerne står over for med hensyn til at tiltrække borgere og modvirke social ubalance, samt med at der opstår udsatte boligområder.

3.    Regeringen vil sætte fokus på arkitektur og bæredygtighed – miljømæssigt, socialt og kulturelt – ved blandt andet at udvikle en strategi for bæredygtig byplanlægning og sætte en lang række eksempelprojekter i gang, der viser, hvordan arkitekturen kan styrke bæredygtigheden i hele landet.

4.    Regeringen sætter fokus på arkitekturens værdiskabelse og på arkitektonisk kvalitet og totaløkonomien i bygge- og anlægsprojekterne. Der sættes ligeledes fokus på eksport og international markedsføring af dansk arkitektur.

Læs hele ”Mennesker i centrum” her

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside
Kommentarer