Akademisk Arkitektforening

Nye AB og ABR svigter de små tegnestuer

De nye Almene Betingelser byder på gode muligheder for at forebygge konflikter, men betingelser for den lille private bygherre er samtidig skrevet ud. Det er en bet – også for mindre arkitektvirksomheder.

Af Tobias Moe Hoffmeyer

”Overordnet er det rigtig positivt, at de nye regler stiller skarpt på at få parterne i store projekter til at præcisere deres beskrivelse af projektet og blive bedre til at afstemme præmisserne fra projektets start”. Sådan lyder reaktionen fra Lars Autrup på de nye Almene Betingelser, som det såkaldte AB-udvalg har afleveret til ministeren og præsenteret i torsdag. Ifølge direktøren er det også et fremskridt, at parterne – såvel bygherre som rådgivere – skal lave mere gennembearbejdede aftaler. 

”Klarere aftaler kan i sig selv medvirke til at undgå en stor del af de uhensigtsmæssige konflikter, der opstår i forbindelse med rådgivningsopgaver,” forklarer han.

Til gengæld betyder de nye almene betingelsers fokus på de store projekter, at den lille private bygherre, der også er forbruger, skrives ud og i stedet henvises til ”AB forbruger 2012”. Men disse betingelser er lavet til udførelse af bygge- og anlægsarbejder – ikke til rådgivning.  

”Det er en alvorlig svækkelse både for forbrugeren og for de mindre arkitektvirksomheder, fordi de dermed ikke længere har et sikkert grundlag at indgå rådgivningsaftaler på. Sat lidt på spidsen kan man sige, at den klarhed, som de nye betingelser giver for de større bygherrer og rådgivere, mister de små. Jeg kan godt frygte, at det i sidste ende kan få forbrugere til at fravælge arkitektrådgivning – og dermed forringe fagets muligheder og vores fælles byggede miljø.”

Ny mulighed for mediation
De nye almene betingelser for byggeriet lægger stor vægt på konflikthåndtering. Derudover er der nu en mulighed for mediation, hvis den ene part ønsker det. Det vil sige, at man kan få hjælp af en mægler til at løse tvisten, inden den ender i en dyr og tidskrævende retssag. Den mulighed bifalder Arkitektforeningens direktør Lars Autrup:

”Jeg er meget tilfreds med den nye mulighed for mediation. Som det er i dag, ender alt for mange tvister med dyre og tidskrævende juridiske stridigheder. Nu får parterne mulighed for at få en mægler på, inden konflikten spidser til. Det betyder, at man i stedet kan bruge kræfterne på det, som er væsentligt – nemlig at skabe arkitektonisk værdi og kvalitet,” slutter han. 

De nye almene betingelser ventes at træde i kraft i januar 2019. Se dem her.

Foto i toppen: Johan Rosen Munthe

Kommentarer