Akademisk Arkitektforening

Sommerskole i SeoulResilient Cities through Culture er overskriften for den sommerskole, som Arkitektforeningen i samarbejde med fonden ”Imaginations” arrangerer i Seoul i august/september 2017.


Sommerskolen er en del af den internationale arkitektforenings (UIA) kongres og generalforsamling og afholdes med arkitektskoler fra London, Seoul, København, Istanbul og Genoa og et antal bonusstuderende fra øvrige dele af verden.

Formålet er at stimulere viden og udveksling af erfaringer blandt studerende og at knytte studerende nærmere til UIA's verdenskongres. Emnet er resilient cities, fordi vores byer skal være mere modstandsdygtige over for de trusler og udfordringer, som klima- og miljøforandringerne giver anledning til.

Et godt sted at starte er at bevidstgøre de arkitektstuderende om deres ansvar for at finde gode bæredygtige løsninger på de miljø- og ressourcemæssige problemer, som vi står over for. De gode løsninger skal imidlertid for at få gennemslagskraft og værdi også tilpasses de kulturelle forskelle, der er i verdens lande og regioner og derfor er det nødvendigt at arbejde sammen på tværs af grænser og kulturer for at finde de bæredygtige langtidsholdbare løsninger.

Se mere om Sommerskolen HER  

Se mere om UIA's verdenskongres i Seoul HER 

UIA 2023 Copenhagen

On behalf of the UIA Nordic Section, the Danish Association of Architects would be honoured to host the UIA World Congress of Architects and the General Assembly in 2023 in Copenhagen, Denmark. The candidacy is supported by government, academia and a wide range of national and international stakeholders.

It will have a great impact on the Nordic architectural communities and our societies and will enable us to improve the profile and the importance of the profession. The event will showcase Copenhagen, Denmark and the other Nordic countries and hopefully the examples will be used and discussed in many other countries in the years up to and following the congress.

Kommentarer