Akademisk Arkitektforening

Sommerskole i SeoulResilient Cities through Culture er overskriften for den sommerskole, som Arkitektforeningen i samarbejde med fonden ”Imaginations” arrangerer i Seoul i august/september 2017.


Sommerskolen er en del af den internationale arkitektforenings (UIA) kongres og generalforsamling og afholdes med arkitektskoler fra London, Seoul, København, Istanbul og Genoa og et antal bonusstuderende fra øvrige dele af verden.

Formålet er at stimulere viden og udveksling af erfaringer blandt studerende og at knytte studerende nærmere til UIA's verdenskongres. Emnet er resilient cities, fordi vores byer skal være mere modstandsdygtige over for de trusler og udfordringer, som klima- og miljøforandringerne giver anledning til.

Et godt sted at starte er at bevidstgøre de arkitektstuderende om deres ansvar for at finde gode bæredygtige løsninger på de miljø- og ressourcemæssige problemer, som vi står over for. De gode løsninger skal imidlertid for at få gennemslagskraft og værdi også tilpasses de kulturelle forskelle, der er i verdens lande og regioner og derfor er det nødvendigt at arbejde sammen på tværs af grænser og kulturer for at finde de bæredygtige langtidsholdbare løsninger.

Se mere om Sommerskolen HER  

Se mere om UIA's verdenskongres i Seoul HER 

Kommentarer