Akademisk Arkitektforening

Vi må ikke miste lokal stedsansJohanne Lundager er valgt til ny lokalformand for Nordjyllands Lokalafdeling af Arkitektforeningen. Johanne vil gerne gøre Arkitektforeningen mere synlig uden for landets største byer. Og så er hun opmærksom på lokal indsigt og indlevelsesevne som vigtige komponenter i skabelsen af arkitektonisk kvalitet uden for de store byer.


Hvad er dine visioner for de kommende år for din lokalafdeling?
”Visionen for den nordjyske lokalledelse er endnu ikke defineret i bestyrelsen, da vi kun har haft overdragelsesforretning, så derfor kan jeg kun tale for mine egne vegne. Min vision er at opretholde antallet af medlemstilbud i blandet form i et forsøg på at ramme så bredt ud i medlemskredsen som muligt. Det vil være mig en glæde, hvis det lykkes at nå endnu bredere ud, end vi i de seneste år har formået. Når jeg siger længere ud, er det i den betydning, at vi gerne skulle nå længere geografisk ud. Jeg vil arbejde for, at vi både lægger arrangementer ud i andre dele af lokalområdet, men også trækker medlemmer helt fra Skagen til et medlemsarrangement eller to her i Aalborg.
Jeg vil også arbejde for et større samarbejde med vores beslægtede foreninger og kollegaer i området. Vi har mange overlap, særligt på planlægningsområdet.”

Hvis du kunne vælge en deloverskrift til regeringens kommende arkitekturpolitik, hvad skulle den så være? Og hvorfor?
”Set herfra det nordjyske ville det være oplagt, hvis en overskrift i en kommende arkitekturpolitik kunne være ’Landdistrikterne’. Netop fordi en del at de spørgsmål, der kan stilles i en landdistriktspolitik, kan besvares i en arkitekturpolitik. Landbrugsindustri, tekniske anlæg, landsbyer i forfald, landbrugsejendomme og husmandssteder, der erstattes af parcelhuse osv. Jeg mener, at vi som arkitekter har en rolle på dette område. Og det skal selvfølgelig afspejles i en arkitekturpolitik”

Hvilken betydning har det for dig som arkitekt, at du bor og arbejder i Nordjylland?
”Som arkitekt betyder det at bo i Nordjylland primært, at naboen ikke er arkitekt. Nordjylland er ikke en af de landsdele, hvor foreningen har flest tilflyttende medlemmer. Det betyder også, at de faglige fællesskaber måske er lidt snævre her i det Nordjyske. Netop fordi jeg selv arbejder i en mindre kommune uden et arkitektfagligt miljø, har jeg haft stor glæde af at engagere mig i Arkitektforeningen.

Jeg kan godt blive bekymret for de små tegnestuers overlevelse uden for de store byer. Den lokale patriotisme lever i bedste velgående ude i de små lokalsamfund, men det virker ikke som om der er et generationsskifte på vej. Det kan betyde på sigt, at de små lokale tegnestuer må dreje nøglen om, hvilket vil være et stort tab. For med tabet af de lokale tegnestuer, mister vi den lokale stedsans og indlevelsesevne. Det er en udfordring, der gør sig gældende over hele landet, men som jeg tænker meget over heroppe.”

Blå bog:
Arkitekt MAA Johanne Lundager har siden 2011 været medlem af Lokalafdelingen Nordjylland. Til daglig arbejder Johanne Lundager som arkitekt og planlægger i Vesthimmerlands Kommune.

Læs også interview med nyvalgt leder i den Københavnske lokalafdeling Dorte Sibast

 Kommentarer