Akademisk Arkitektforening

Slagteriet - nye byrum i HolstebroNedlagte Danish Crown-svinestalde i Holstebro skal omdannes til nye byrum. Tre teams er prækvalificeret til opgaven.  

Da Danish Crown lukkede sine slagterier i 2009 efterlod de et 9 hektar stort og råt industriområde med stalde, slagtegange, frysehaller, kontorer mm.

Holstebro Kommune har ovetaget grunden og besluttet at genanvende ca. 13.000 m2 af de gamle bygninger med det formål at skabe en hel ny bydel, som vil blive udviklet over de næste årtier. 

Der er allerede udarbejdet en helhedsplan, som fastlægger den overordnede indretning af bydelen. Tilbage er nu arbejdet med at konkretisere bydelen, og kommunen har derfor udskrevet en indbudt projektkonkurrence om en kreativ og visionær byrumsplan.

Tre teams er prækvalificeret til konkurrencen, som skydes i gang til september 2017. Konkurrencens resultat forventes offentliggjort i april 2018.

  • JAJA Arkitekter / GHB Landskabsarkitekter / Superflex / MOE Rådgivende Ingeniører
  • Team 2: BOGL Arkitekter / Lenager Arkitekter / Knud Aarup Kappel / SlothMøller Ingeniører
  • Team 3: Møller & Grønborg / Keingart / In situ / Second City / Viggo Madsen Ingeniører  
Fortællingen om Holstebro som industriby skal bevares

Kommunens anlægsramme for projektet er på ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. Det forventes, at vinderprojektet skal anvendes til ansøgning om støttemidler til aktiviteter og byrum, således at anlægsrammen kan udvides. Der udpeges én vinder, som får tildelt rådgivningsopgaven i forbindelse med byrumsplanen og projekteringen af byrummene.

Med den nye byrumsplan skal der skabes et kulturhistorisk grundlag med fortællingen om Holstebro som industriby, og byens arkitektoniske og bymæssige historie skal bevares. Derudover bliver overskriften for de nye byrum: kreativitet, bevægelse og kultur. Byrummene vil blive anlagt i etaper i takt med udbygning af bydelen.

EU-annonce

Luftfotos af området

Læs mere om Slagteriet på www.slagterietholstebro.dk

Arkitektforeningen er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet

Konkurrencens sekretær
Dorte Sibast, arkitekt MAA