Akademisk Arkitektforening

Brug for en fagdommer?

Har I brug for fagdommere til bedømmelsen af et udbud eller en arkitektkonkurrence, kan vi hjælpe jer med at udpege de helt rigtige til opgaven.

Vores fagdommere er alle øvede i at formidle arkitektur, så hele dommerkomiteen rustes til at træffe de rigtige beslutninger. Fagdommerne kan give jer en professionel, fair og tryg bedømmelsesproces, så I får en vellykket start på projektet og en velbegrundet dommerbetænkning.

I konkurrencer udpeger vi altid minimum to fagdommere med forskellige specialer, så de tilsammen dækker bredden i opgave de forskellige faglige perspektiver i opgaven. I mange konkurrencer er der behov for både en bygningsarkitekt og en landskabsarkitekt. Fagdommerne kan også bistå ved bedømmelsen i andre typer udbud enten som fagdommere med stemmeret eller som bedømmelseskonsulenter, der udelukkende rådgiver de øvrige dommere.  

Vi hjælper også med at sikre, at betingelserne i jeres konkurrence eller udbud er retfærdige og med omtanke for at undgå ressourcespild ved eksempelvis at stille unødigt detaljerede krav til afleveringer. Derfor opfordrer vi til, at I tager kontakt til os tidligt i processen, så vi kan hjælpe jer med at kvalificere betingelserne. 

Sådan foregår udpegningen
En typisk proces ved en fagdommerudpegning er:  

Afklaring af jeres behov.

Vi får tilsendt udbuds- eller konkurrencematerialet til gennemsyn og kommentering. 

Vi sender jer forslag til fagdommere, som I herefter udvælger. 

Vi tager kontakt til de valgte fagdommerne for at høre, om de er ledige på bedømmelsestidspunktet. 

Vi indgår aftalen med fagdommerne og sender dem udbuds- eller konkurrencematerialet til gennemlæsning.

Vi sender jer fagdommernes eventuelle bemærkninger til udbuddet/konkurrencen samt deres kontaktinfo.

Herefter overtager I kommunikationen med fagdommerne.

Hvad koster det? 
Honoraret til fagdommeren ligger typisk mellem 40.000 – 50.000 kr. ex moms afhængigt af opgavens art, kompleksitet, antallet af forslag og bedømmelsesmøder. Vores udpegningsgebyr er på 5.000 kr. ex. moms pr fagdommer. Gebyret dækker løbende administration og uddannelse af fagdommere. 

Kontakt 
Anita Færk, projektleder
T: +45 22 30 02 82
anf@arkitektforeningen.dk 

Det siger kunderne om os
"Tak for udpegning af to fagdommere til en konkurrence om en daginstitution i Hvidovre. Det har været et meget, meget positivt forløb, og der er store roser til fagdommerne fra den samlede dommerkomité. Fagdommerne supplerede hinanden utroligt godt, var fagligt meget overbevisende og var med til at skabe en utrolig god stemning på møderne. De har derfor en stor ære i, at det hele forløb gnidningsfrit. Så mange tak for det!"

- Laura Utke Graae Jørgensen, projektleder i Hvidovre Kommune

Foto: fra fagdommermøde i forbindelse med konkurrencen Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig