Akademisk Arkitektforening

Fagdommerudvælgelsen

Udvælgelsen af fagdommere er en helt central faglig disciplin, som kan være afgørende for forløbet og udfaldet af en konkurrence.

Der skal på én gang vælges fremragende og erfarne arkitekter, der er gode til at formidle, og til tider også arkitekter med en vis grad af speciale. Samtidig er det vigtigt at introducere nye, yngre arkitekter til oplæring, og endelig er det væsentligt at sammensætte et 'hold' af fagdommere, der må formodes at kunne fungere sammen.

For at opretholde kontinuitet og rutine blandt fagdommerne lægges der vægt på, at den enkelte dommer medvirker ved konkurrencebedømmelser med en passende tæt frekvens. Samtidig må der til stadighed sker en fornyelse af fagdommerstanden, og hvor det kan forsvares, er det muligt at fravige princippet om kun at udpege nye fagdommeremner til konkurrencer med tre fagdommere.

Kravene til fagdommerne forstærkes af det faktum, at der i en del bedømmelsesforløb kan forudses et behov for, at fagdommerne er erfarne og trænede i at håndtere mange forskellige udfordringer. Ikke kun af arkitektfaglig karakter, men også situationer af mere organisatorisk, økonomisk og politisk karakter. Det gælder især de tilfælde, hvor fagdommerne er udpeget til konkurrencer, hvor Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling ikke har sekretariatsfunktionen.