Akademisk Arkitektforening

Find en fagdommer

Arkitektforeningens fagdommere er erfarne arkitekter MAA, der hjælper bygherrer med bedømmelse af konkurrenceforslag. Fagdommerne formidler konkurrenceforslagene for den øvrige dommerkomite, som får indsigt i de faglige intentioner, der kan være svære at aflæse, hvis man ikke selv er arkitekt. 

Fagdommerne leverer desuden de faglige argumenter til dommerbetænkningen, som er et afgørende dokument, både i forhold til at forklare valget af vinderprojektet og for at viderebearbejde projektet frem til det står bygget. Fagdommerne har ansvaret for er den arkitektfaglige bedømmelse af konkurrenceforslagene og har stemmeret på lige fod med de øvrige dommere i komiteen. 

Hvad koster en fagdommer?
En fagdommer koster typisk mellem 40.000 – 50.000 kr. + moms afhængig af opgavens art, kompleksitet, antallet af forslag og bedømmelsesmøder. Arkitektforeningen tager et udpegningsgebyr på 5.000 kr. + moms pr fagdommer. Gebyret dækker løbende administration, udpegninger og oplæring af fagdommere. 

Hvem er fagdommerne? 
Navnene på vores fagdommere offentliggøres her ultimo november 2017. 

Kontakt: 
Anita Færk, projektleder
T: 22 30 02 82
anf@arkitetkforeningen.dk