Akademisk Arkitektforening

Vidensbank

Debatoplæg om kvalitet i udbudsprocesser
Debatoplægget gransker fire udvalgte konkurrenceforløb: Køge Nord Station, Diakonissestiftelsen, Dansk Talent Akademi og Kalvebod Fælled Skole. Læs om parternes erfaringer, og få inspiration til den komplekse tilrettelæggelse af konkurrencer.  

Inspirationskatalog om kvalitet i udbudsprocesser              
Kataloget samler trådene fra debatoplægget om kvalitet i udbudsprocesser og det efterfølgende seminar, der blev afholdt i København i 2016. 

Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer
Projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere. Ny analyse dokumenterer stort spild af tid og penge.


International competition guidelines
The International Architects' assocation's (UIA) guidelines for design competitions