Akademisk Arkitektforening

Objektive adgangskrav

Medlemskab
Fagdommerne skal være medlemmer af Akademisk Arkitektforening, med undtagelse af udenlandske arkitekter. I særlige tilfælde kan Arkitektforeningen udpege fagdommere uden arkitektuddannelse, hvis de har kompetencer, der er særligt relevante i den konkrete sag.

Erhvervsstatus
Fagdommerne skal have mindst fem års erhvervserfaring (arkitektfagligt arbejde) og skal være aktivt udøvende arkitekter inden for et eller flere af fagets fire virkeområder, dvs. projektering og rådgivning, planlægning og forvaltning, proces og produktudvikling samt forskning og formidling.

Alder
Fagdommerne må ikke være ældre end 70 år.