Akademisk Arkitektforening

Teamet Ivan Jacobsen, SLA og ORBICON

Brødtekst: 
har vundet konkurrencen om klimasikringen og udviklingen af Lemvig Bedding og Østhavn.

Kommentarer