Akademisk Arkitektforening

Gottlieb Paludan Architects

Brødtekst: 
modtager, sammen med den svenske tegnestue Urban Design, den svenske kakkelpris for udarbejdelsen af det biomassefyrede kraftvarmeværk Värtaverket.

Kommentarer