Akademisk Arkitektforening

Arkitekt MAA Jonathan Meldgaard Housers pavillon til Gl. Holtegaard

Brødtekst: 
er blandt modtagerne af årets arkitekturpris i Rudersdal Kommune.

Kommentarer