Akademisk Arkitektforening

Politikområdet

Europæiske arkitekter: Bedre byggekultur bydende nødvendig


Stigende urbanisering og ulighed fører til tab af kvalitet i byggeriet i Europa. Derfor roser den europæiske arkitektforening, ACE, den deklaration om bedre baukultur, som kontinentets kulturministre netop har vedtaget i Davos.

Sæt arkitektur på dagsordenen ved kommunalvalget 2017


I forbindelsde med kommunalvalget 2017 har Arkitektforeningen udarbejdet en pjece med arkitekturpolitiske temaer. Pjecen er udsendt til en række kandidater ved kommunalvalget 2017, som inspiration til valgkampen, da arkitektur i høj grad er noget som vedrører alle borgere.

God byplanlægning skaber tryghed og mindsker kriminaliteten

Nyt folketingsår - Dette er relevant for arkitekter

Byfornyelsesmidlerne der forsvandt med et pennestrøg


Indlæg publiceret på #Renoverdk

Af Annette Blegvad, Vicedirektør, Arkitektforeningen

Kommunalt ansatte arkitekter MAA søges

VLAK-regeringen for arkitekter


Forleden præsenterede Lars Løkke Rasmussen sin trekløverregering, der består af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. En ny regering betyder et nyt regeringsgrundlag, nye ministre, og denne gang tilmed også nye ministerier. Nedenfor er kort skitseret de ministerielle ændringer, som har størst betydning for Arkitektforeningens medlemmer.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale, og for muligheden for at afgive høringssvar herom.

Helt overordnet mener Akademisk Arkitektforening af de danske kyststrækninger, hører til nogle af Danmarks mest sårbare naturområder. Derfor er det af afgørende betydning, at de åbne kyststrækninger friholdes for nye anlæg og byggerier, og at den nuværende frie og lige adgang til strandene bevares.

Folketingsåret 2016/2017 for arkitekter

Første tirsdag i oktober åbnede Folketinget traditionen tro, og i henhold til Grundlovens § 38 afholdt statsminister Lars Løkke Rasmussen sin redegørelse. Arkitektforeningen har gennemgået den skriftlige redegørelse, regeringens lovprogram for Folketingsåret 2016/2017, som indeholder alle de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning som regeringen forventes at fremsætte i indeværende folketingsår.

Planløs vækst?

 


Samtalen, der forstummede


"Den institutionaliserede og højt besungne samtalekultur er ved at forstumme og blive erstattet af en ideologisk kultur, hvor en siddende mindretalsregering træffer beslutninger ud fra forgodtbefindende."

Debatindlæg bragt i Weekendavisen 1. april 2016 af Natalie Mossin og Peter Thorsen, hhv. formand og næstformand for Arkitektforeningen

Udgiv indhold