Akademisk Arkitektforening

Wildcard-ordningen

Wildcard-ordningen sætter spot på mangfoldigheden af unge arkitektvirksomheder og gør det nemmere at invitere nyetablerede virksomheder med til de mindre opgaver samt indbudte arkitektkonkurrencer.

Betegnelsen wildcard kendes fra bl.a. sportens verden, hvor arrangøren kan give tilladelse til at deltage i en konkurrence uden at skulle kvalificere sig på normal vis. 

I Arkitektforeningen anvendes betegnelsen på den betydelige andel af arkitektvirksomheder der befinder sig i etablerings - eller opbygningsfasen og som repræsenterer vækstlaget af arkitekter der skal fortsætte arbejdet med at udvikle nyskabende arkitektur og sikre den høje arkitektoniske kvalitet Danmark er kendt for.

For bygherrerne er det ikke altid lysten til at invitere nye kræfter med, der mangler. Fravalget hænger ofte sammen med frygten for at samarbejdet kan få for store økonomiske konsekvenser. Derfor dominerer de større og veletablerede arkitektvirksomheder billedet når der skal vælges rådgivere til opgaver og navnlig i indbudte konkurrencer. Samtidig ved bygherrerne ikke, hvor de skal finde de unge arkitektvirksomheder. Det skal wildcard-ordningen rette op på.

Wildcard-ordningen er først og fremmest en synlig platform for nyetablerede arkitektvirksomheder, derudover tilbydes rådgivning, mentorordning, kompetenceudvikling og netværk.

Første wildcard-konkurrence afholdt i 2016 om byhus i Aarhus
Arkitektforeningen gennemførte i 2016 sin første wildcard-konkurrence med 7 wildcards. En dansk ejendomsinvestor ønskede at få wildcards til at give et bud på renovering af et byhus i hjertet af Aarhus. Konkurrencen blev en stor succes for både arkitekter og bygherre. Læs mere her.

Senest redigerede profiler

Linda Juul Johansson E-mail juuljohansson [at] gmail [dot] com
Opdateret 21.7.2017
SQ1- SquareOne Kirsten Walthers Vej 9, 2500 Copenhagen
Tlf +54 53466842, E-mail studio [at] sq-1 [dot] dk
Opdateret 30.6.2017
Folk Arkitekter ApS Ryesgade 19A, 3. sal, 2200 København N
Tlf +45 26466964, E-mail mh [at] folkarkitekter [dot] dk
Opdateret 3.5.2017
Ax, Wolthers, Jensen Arkitekter Aps Nyhavn 63B, 2. sal, 1051 København K.
Tlf 30118096, E-mail david [at] axwolthersjensen [dot] com
Opdateret 10.1.2017
Sigurd Larsen Design & Architecture Bluecherstrasse 14, 10961 Berlin
Tlf +49 (0)30 23588348, E-mail office [at] sigurdlarsen [dot] com
Opdateret 23.11.2016